BT n黡

U BT n
STEP1 ЦܦUjjMBT{(ijhttp://www.bitcomet.com/doc/download.htm)
   
STEP2 ۷|ЪaUuDownload NowvC
   
STEP3 xsɮסAÿxs|C
 
STEP4 UYiiw˨BJC

w BT n
STEP1 bAxs BT | BT ϥܡA÷ƹϥܡAYiiJw˵{ǡC
   
STEP2 |߰ݩһݦw˪yAпܡu Chinese(traditional) vAYc餤C
   
STEP3 UӶiJweAЫuU@BvC
   
STEP4 ݨvij`NƶA\ŪпܡuڦPNvAiiJU@BC
   
STEP5 Uӷ|Ъaܩҭnw˪mAiusvܡCܦnUuwˡvYiC
   
STEP6 UӫK}liwˡAw˧UuvYiC
 
  1.記憶天書(空)
  2.小記憶天書(空)
  3.學點令
  4.實戰令
  5.訂書器
  6.替身娃娃
  7.提神醒腦丸
  8.臘八粥
  9.玄鐵
  10.剋暈丸
最後更新日期 :
2006年6月30日
 
© 2023 Chinesegamer International Corp. All rights reserved.
客服熱線: 23348426 | 熱線服務時間: 12:00~21:00
中華網龍股份有限公司